O Udruzi

 

Naziv organizacije – udruge: UDRUGA TIGAR 90/91 RAKITJE

OIB: 06248184777

Adresa: JARUNSKA 3,10000 ZAGREB

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge: PETAR BAJAN )predsjednik), IVAN BOŠNJAK (tajnik)

Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Internetska stranica: www.tigar-rakitje.hr,

Godina osnutka: 2002.

Datum i godina upisa u matični registar: 29.01.2003.

Registarski broj: 21002786

Broj žiro-računa i naziv banke: HR6123600001101638942, Zagrebačka banka

OIB: 06248184777

RNO: 0310336 

 

Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu:

1. Udruga je osnovana u cilju okupljanja branitelja pripadnika specijalne jedinice za posebne zadatke Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Rakitje i članova njihovih obitelji

2. Njegovanje i očuvanje tradicija nastalih tijekom Domovinskog rata;

3. Zaštita statusa i promicanje interesa članova Udruge te svih sudionika i stradalnika Domovinskog rata,

4. Očuvanje identiteta postrojbi Domovinskog rata, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu;

5. Promicanje poduzetništva i samozapošljavanja, zadrugarstva  Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

6. Promicanja vrijednosti Domovinskog rata, njihovih žrtava, socijalne i pravne zaštite, podizanje kvaliteta života pojedinca i unapređivanje razvoja šire društvene zajednice.

7. Promicanje edukacije za održivi razvoj, zdrave načine života i zaštitu okoliša i kulturnog identiteta lokalne zajednice;

8. Poticanje djece i mladih na volontiranje u lokalnoj zajednici te poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u društvu;

9. Promicanje zaštite prirode i okoliša; razvoja i promocija permakulture, ekoloških znanja i vještina, primjenjivih modela i tehnologija;

10. Razvitak i unapređenje socijalnog poduzetništva

11. Promicanje građanskog odgoja, demokratske i političke kulture u lokalnoj zajednici;

12. Aktivizam i poticanje kreativnosti kod mladih te njihovo usmjeravanje prema cjeloživotnom učenju i usavršavanju;

13. Razvoj mehanizama suradnje i partnerstva stanovnika ruralnog i otočnog područja lokalne/regionalne samouprave;

14. Izgradnja partnerskih odnosa sa civilnim sektorom, donositeljima odluka u zajednici, obrazovnim institucijama i drugim lokalnim dionicima u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit djece, mladih kao i čitave lokalne zajednice;

 

Djelatnosti organizacije, sukladno Statutu:

1. Zaštita statusa i promicanje interesa u cilju poboljšavanja socijalnog statusa i prava članova Udruge;

2. Poticanje mjera i osiguranje uvjeta školovanja, dodatnog školovanja, prekvalifikacija zapošljavanja članova Udruge i članova njihovih obitelji .

3. Suradnja s odgovarajućim (zdravstvenim, socijalnim, pravnim i državno – upravnim) ustanovama Grada Zagreba, Republike Hrvatske i Evropske Unije glede ostvarivanja prava, interesa i potreba članova Udruge.

4. Osiguranje aktivnog sudjelovanja Udruge i njenih članova u svim oblicima društvenog i javnog života,

5. Vođenje zaklade za prikupljanje pomoći socijalno ugroženim članovima udruge i ostalim pojedincima i skupinama u društvu, kroz humanitarnu djelatnost.

6. Prigodni posjet obiteljima poginulih članova udruge.

7. Promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih i drugih vrednota te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda.

8. Brigom o promicanju u činove časnika i dočasnika te brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili.

9. Promicanjem tjelesne kulture i pružanje potpore braniteljima i članovima njihovih obitelji kroz rad sekcija u bavljenju kulturnim djelatnostima, sportskim aktivnostima kroz rekreaciju i rehabilitaciju poradi unapređenja opće sposobnosti svojih članova,

10. Pružanje psihosocijalne pomoći članovima Udruge uz suradnju sa stručnjacima radi poboljšanja obiteljske komunikacije i komunikacije sa zajednicom.

11. Razvijanje i provođenje programa za opće dobro (humanitarne aktivnosti, zaštita okoliša prevencija ovisnosti, promicanje zdravlja, programi od javnog interesa).

12. Sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera.

13. Organiziranje posjeta mjestima pogibije branitelja te polaganja vijenaca prigodom crkvenih i državnih blagdana u suradnji sa državnim institucijama i drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata.

14. Širenje istine o Domovinskom ratu afirmirajući i razmjenjujući iskustva kroz djelovanje Udruge u međunarodnim okvirima, posebice povezivanje s drugim udrugama proisteklih iz Domovinskog rata i sličnim međunarodnim Veteranskim udruženjima.

15. Organiziranje povremenih prigodnih okupljanja članova.

16. Prikupljanjem fotografija, filmova, knjiga, CD, DVD, kaseta, prikupljanjem i obrađivanjem podataka iz povijesti postrojbe te pisanjem monografije i knjiga.

17. Produkcija filmova i drugih multimedijalnih sadržaja vezanih za ciljeve Udruge.

18. Sudjelovanje u organizaciji kampova, ljetovanja, zimovanja, te drugih sadržaja usmjerenih na unapređenje i očuvanje tjelesnog i psihičkog zdravlja.

19. izrada i provedba edukativnih projekata za sve dobne skupine s posebnim naglaskom na mlade i socijalno ugrožene skupine s ciljem podizanja kvalitete njihova života;

20. organiziranje tribina, predavanja i okruglih stolova s ciljem edukacije svih dobnih skupina s posebnim naglaskom na mlade i socijalno ugrožene skupine iz područja kulturnog, projektnog i turističkog menadžmenta te u svrhu promicanja socijalnog poduzetništva;

21. Pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja te pomoć u kući socijalno osjetljivim skupinama;

22. Poticanje mladih na smisleno i organizirano korištenje slobodnog vremena; priprema i provedba projekata za nacionalne, europske i međunarodne fondove za poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici;

23. Osmišljavanje i provođenje neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva;

24. Organizacija radionica, predavanja, seminara, kampanja, sajmova u svrhu promocije održivog razvoja u lokalnoj zajednici;

25. Priprema i izdavanje promidžbenih materijala vezanih za djelatnost;

26. Predlaganje projekata i mjera nadležnim tijelima i provođenje istih vezanih za zaštitu okoliša i prirode;

27. Savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije korisnika;

28. Okupljanje umirovljenika i osoba starije životne dobi radi zajedničkog planiranja i provođenja aktivnosti, kulturno zabavnog života i rekreacije;

29. Organiziranje zajedničkih skupova, susreta, posjeta muzejima, zabavnim priredbama radi poboljšanja društvenog i kulturnog života umirovljenika i osoba starije životne dobi;

 

Udruga godišnje organizira više od 30 aktivnosti memorijalnih manifestacija,  kulturnih, zabavnih, sportskih te  humanitarnih aktivnosti i događanja. Aktivnosti naših članova i partnera sukladno područjima interesa organizirane su i provode se kroz rad u klubovima, sekcijama i radionicama od kojih su naj aktivnije: informatička sekcija, obrtničko-majstorska sekcija unutar koje su se provodile radionice: kuharska, keramičarska, parketarska, zidarska, limarska, vodoinstalaterska, klesarska, stolarska, soboslikarska, sportsko rekreativne sekcije: biciklistička, ribička, lovačka, planinarska, nogometna, šahovska, streličarska i boćarska a od kulturno umjetničkih sekcija bila je naj aktivnija likovna sekcija djelujući u formi likovne radionice. Intenzivna suradnja s partnerima te niz projekata koje smo realizirali u cilju očuvanja  i njegovanja tradicije i digniteta postrojbe „Tigrovi“  u Domovinskom ratu  od osnutka Udruge do danas. Očuvanje vrijednosti Domovinskog rata kroz tradicionalno obilježavanje obljetnica i odavanje počasti poginulim i umrlim pripadnicima Tigrova, organiziranje tradicionalnih malonogometnih turnira i biciklističkih maratona u znak sjećanja na naše suborce: Josipa Jovića u Aržanu, prvog poginulog  hrvatskog redarstvenika, brigadira Damira Tomljanovića Gavrana, legendarnog zapovjednika 2. bojne 1. gardijske brigade Tigrova i zapovjednika Sektora Zada, poginuo 17. veljače 1994. godine na obroncima svog Velebita,  u Pridragi turnir u spomen na Milu Čulinu Bulina koji je poginuo 25. srpnja 1991. godine u Erdutu, a u Ljeskovici u spomen na Josipa Kneževića koji je poginuo 25. srpnja 1991. godine u Erdutu, a u Đurmancu u čast prvog poginulog Zagorca Željka Pavića Tkalca koji je poginuo 25. srpnja 1991. godine u Erdutu. Tradicionalno druženje i obilježavanje „Akcije Pakrac“ prvog oružanog napada na suverenost RH, Krvavog Uskrsa na Plitvicama i pogibije  prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jović.

a) izgradnja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu. Tijekom navedenog razdoblja postavili smo spomen obilježja na mjestima pogibije pripadnika legendarnih Tigrova.

b) Izgradnja Spomen Doma Tigrova u Rakitju, uz pomoć Grada Zagreba

c) Izgradnja Spomen Doma Damir Tomljanović Gavran u Krivom Putu.

d) Priprema za multimedijsko uređenje i opremanje postava Spomen sobe poginulih i nestalih Tigrova u Domovinskom ratu u Spomen Domu Tigrova u Rakitju sa slikama poginulih i nestalih Tigrova u kombinaciji sa interaktivnom informatičkom prezentacijama po ratištima i godinama stradanja s mogućnošću pojedinačnih i kolektivnih prikaza stradalih pripadnika postrojbi Tigrova. Likovni postav, uređenje i opremanje Spomen sobe Tigrova provodi u spomen, znak sjećanja i odavanja počasti svim poginulim (370) i nestalim (3) „Tigrovima“, u povijesnom slijedu nastajanja, razvoja i veličanstvenog ratnog puta, počevši 1.10.1990. godine kao Jedinica za posebne zadaće MUP-a RH - Rakitje, preko 1. brigade ZNG-a do legendarne 1. gardijske brigade HV-a. Ratni put „Tigrova“ pokriva cjelokupno ratište Republike Hrvatske, obuhvaća sve branitelje „Tigrove“ iz svih krajeva Domovine i iseljene Hrvatske, zahvaća sve povijesne trenutke i događaje od 5. listopada 1990. godine pa do kraja Domovinskog obrambenog rata. Uz navedeni broj poginulih i nestalih postoji i 1711 ranjenih, a do sada već i preko 500 umrlih „Tigrova“. Završetkom izgradnje Spomen doma i uređenjem Spomen sobe Tigrova bit će stvoreni cjeloviti uvjeti za kvalitetno, dostojanstveno, istinito i trajno prenošenje sjećanja i svjedočanstva o karakteru Domovinskog obrambenog rata, mjestu i ulozi „Tigrova“, veličini žrtve i cijeni kojom je plaćena hrvatska sloboda i neovisnost, a posebno će se na ovaj način iskazati zahvalnost članovima njihovih obitelji. S obzirom da su se „Tigrovi“ borili i ginuli s vjerom u Boga, ljubav, obitelj i Domovinu potrebno je idejnim rješenjem Spomen sobe Tigrova sugerirati važnost tih vrijednosti i naglasiti ih kroz umjetnički postav. Svrha i cilj je izraditi spomeničku instalaciju (postav, uređenje i opremanje) Spomen sobe Tigrova u za to natječajnim programom predviđenom prostoru Spomen doma Tigrova, površine 72 m2. Spomenička instalacija treba omogućiti da svi zainteresirani posjetitelji, a posebno mladi (osnovne škole, srednje škole, fakulteti) kao prioritetna ciljana skupina, budu izvorno educirani o karakteru, tijeku i vrijednostima Domovinskog obrambenog rata, te da kroz umjetnički postav dožive veličinu žrtve „Tigrova“ i hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda u širem smislu te da bolje shvate pravu vrijednost i snagu mira. Viđeno i doživljeno u „Spomen sobi Tigrova“ treba jačati domoljubne osjećaje, ponos, samopouzdanje i poštovanje prema hrvatskim braniteljima i svim žrtvama ugrađenim u temelje moderne Republike Hrvatske. 

e) Provedba projekata EU: 

1. „OSOBNIM NAPOROM DO ZDRAVLJA I BOLJE KVALITETE ŽIVOTA“  u suradnji s Nacionalnom zakladom koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, 

2. „ ZAŽELI“ ZNS - zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici u 2021. godini u suradnji sa uredom za financiranje i ugovaranje EU projekata i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

3. „Pronađi se! – (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE“ u suradnji sa uredom za financiranje i ugovaranje EU projekata i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

 

U partnerstvu s Gradom Zagrebom osnovana je Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH, članovima njihovih obitelji kao i ostalim hrvatskim braniteljima…

 

 

Podržavatelji Udruge / davatelji financijskih podrški:

Završeni projekti: 

2019. - 2021. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Europska unija (Europski socijalni fond) financijski su podržali projekt "Osobnim naporom do zdravlja i bolje kvalitete života"

zaklada logo  logotipi fondova

 

 

 

logotip nzcd1      MHB logo

 

Udruga Tigar 90/91 Rakitje je korisnik institucionalne

podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

i Ministarstva hrvatskih branitelja